Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
bijl. (bijlage)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
ong. (ongeveer)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliogr. (bibliografia)
bibl. (bibliografie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cerca
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
hst. (hoofdstuk)
Określona część pracy
col. (coluna)
kolom
Pionowa część tabeli
dissertação
dissertatie
Skończona praca na określony temat
ed. (edição)
bew. (bewerkt door)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
bijv. (bijvoorbeeld)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
bijz. (bijzonder)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
enz. (enzovoort)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
afb. (afbeelding)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
d.w.z (dat wil zeggen)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incluindo
incl. (inclusief)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
pp. (pagina´s)
Kilka stron raportu
prefácio
voorwoord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
E. (editor)
EE. (editores)
uitg. (uitgegeven door)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
herz. (herzien)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reimpresso
herdr. (herdruk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Trad. (tradução)
vertaald door
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
jg. (jaargang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy