Zwroty | japoński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
別表
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliogr. (bibliografia)
参考文献一覧
Wykaz wykorzystanych źródeł
cerca
およそ
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
Określona część pracy
col. (coluna)
Pionowa część tabeli
dissertação
学位論文
Skończona praca na określony temat
ed. (edição)
編さん
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
特に
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
etc.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
すなわち
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incluindo
含めて
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
注意
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
p.(ページ)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
pp.(ページ 複数)
Kilka stron raportu
prefácio
序論
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
E. (editor)
EE. (editores)
(人物名)出版
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
(人物名)編
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reimpresso
再版
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Trad. (tradução)
(人物名)訳
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy