Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
ap. (apéndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliogr. (bibliografia)
bibl. (bibliografía)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cerca
circ. (circa)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
cap. (capítulo)
Określona część pracy
col. (coluna)
col. (columna)
Pionowa część tabeli
dissertação
disertación
Skończona praca na określony temat
ed. (edição)
editado por
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
p. ej. (por ejemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
etc. (etcétera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
es decir,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incluindo
incl.
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
prefácio
Prefacio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
E. (editor)
EE. (editores)
publicado por
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reimpresso
reedición / nueva edición / reimpresión
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Trad. (tradução)
traducido por
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
t.
Wskazuje konkretny tom lub część pracy