Zwroty | hindi - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
परिशिष्ट
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
लगभग
Używane przy niewiadomej ilości
bibliogr. (bibliografia)
ग्रंथ सूची
Wykaz wykorzystanych źródeł
cerca
लगभग
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
अध्याय
Określona część pracy
col. (coluna)
स्तंभ
Pionowa część tabeli
dissertação
व्याख्यान
Skończona praca na określony temat
ed. (edição)
संपादक
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
उदाहरण
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
विशेषतः
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
आदि.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
आकृ.
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
जो है कि...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incluindo
सहित
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
अगला
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
अगला पन्ना
Kilka stron raportu
prefácio
प्रस्तावना
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
E. (editor)
EE. (editores)
प्रकाशन
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
पुनरीक्षित
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reimpresso
पुनर्मुद्रण
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Trad. (tradução)
अनुवादक
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
विभाग
Wskazuje konkretny tom lub część pracy