Zwroty | duński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
bilag
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliogr. (bibliografia)
bibliografi
Wykaz wykorzystanych źródeł
cerca
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
afsnit
Określona część pracy
col. (coluna)
kolonne
Pionowa część tabeli
dissertação
afhandling
Skończona praca na określony temat
ed. (edição)
redigeret af
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
især
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figur)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
dvs. (det vil sige)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incluindo
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
side
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
s. (sider)
Kilka stron raportu
prefácio
indledning
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
E. (editor)
EE. (editores)
udgivet af
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
revideret af
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reimpresso
genoptryk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Trad. (tradução)
oversat af
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy