Zwroty | arabski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
ملحق
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
تقريبا
Używane przy niewiadomej ilości
bibliogr. (bibliografia)
الببليوغرافيا
Wykaz wykorzystanych źródeł
cerca
حوالي
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
فصل
Określona część pracy
col. (coluna)
عمود
Pionowa część tabeli
dissertação
أطروحة
Skończona praca na określony temat
ed. (edição)
التحرير
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
مثلا
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
خاصّةً
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
إلخ. (إلى آخره)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
شكل
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
يعني
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incluindo
بما في ذلك
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
تنبيه
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
ًص. (صفحة)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
صفحات
Kilka stron raportu
prefácio
مقدمة
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
E. (editor)
EE. (editores)
الناشر
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
راجعه
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reimpresso
إعادة الطباعة
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Trad. (tradução)
ترجمة
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
مجلد
Wskazuje konkretny tom lub część pracy