Zwroty | angielski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
approx. (approximately)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliogr. (bibliografia)
bibliog. (bibliography)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cerca
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
ch. (chapter)
Określona część pracy
col. (coluna)
col. (column)
Pionowa część tabeli
dissertação
diss. (dissertation)
Skończona praca na określony temat
ed. (edição)
ed. (edited by)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
esp. (especially)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figure)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incluindo
incl. (including)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
p. (page)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
pp. (pages)
Kilka stron raportu
prefácio
pref. (preface)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
E. (editor)
EE. (editores)
pub. (published by)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
rev. (revised by)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reimpresso
rpt. (reprint)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Trad. (tradução)
trans. (translated by)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy