Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
kolumna
Colonna
Pionowa część tabeli
dysertacja
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy