Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
Phụ lục
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
Xấp xỉ
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
Thư mục
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
vào khoảng
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
Chương
Określona część pracy
kolumna
Cột
Pionowa część tabeli
dysertacja
Luận án
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
Biên tập (bởi)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
VD:
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
Đặc biệt (là)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
v.v... (vân vân)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
Biểu đồ
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
Tức là/Nghĩa là
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
Bao gồm
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
Ghi chú
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
tr. (trang)
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
tr. (trang)
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
Lời tựa/Lời nói đầu
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
Tác giả
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
Hiệu chỉnh (bởi)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
Tái bản
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
Người dịch
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
Tập/Phần
Wskazuje konkretny tom lub część pracy