Zwroty | węgierski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
függ. (függelék)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
kb. (körülbelül)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
bibliog. (bibliográfia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
kb. (körülbelül)
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
fej. (fejezet)
Określona część pracy
kolumna
oszl. (oszlop)
Pionowa część tabeli
dysertacja
dissz. (disszertáció)
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
szerk. (szerkesztette X)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
pl. (például)
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
kül. (különösen)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
stb. (és így tovább)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
ábr. (ábra)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
beleértve
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
o./old. (oldal)
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
o./old. (oldal/oldalak)
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
Előszó
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
Átdolgozta X
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
Utánnyomás
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
ford. (fordította X)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
köt. (kötet)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy