Zwroty | turecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
ek
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
tahmini/ yaklaşık
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
Bibliyografi/ Kaynakça
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
aşağı yukarı/ takribi
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
Bölüm/ ünite
Określona część pracy
kolumna
kol. (kolon)/ sütun
Pionowa część tabeli
dysertacja
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
tarafından düzeltildi
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
ör./örn. (örneğin)
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
özellikle
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
fig. (figür)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
yani
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
kapsar/ dahil
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
s. (sayfa)
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
sayfalar
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
önsöz/ giriş
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
yay. (yayımlandı)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
böl. (bölüm)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy