Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
บท
Określona część pracy
kolumna
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
dysertacja
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
ตัวเลข
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
หน้า
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
หน้า
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy