Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
kap. (kapitel)
Określona część pracy
kolumna
Kolumn
Pionowa część tabeli
dysertacja
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
figur
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
s. (sidor)
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy