Zwroty | rumuński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
aprox. (aproximativ)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
Bibliografie - nu se prescurtează
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
cca (circa)
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
cap. (capitol)
Określona część pracy
kolumna
col. (coloană)
Pionowa część tabeli
dysertacja
Disertaţie - nu se abreviază
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
n.t. (nota traducătorului)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
ex. (exemplu)
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
adică
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
inclusiv - nu se abreviază
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
p./pg. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
pp. (paginile)
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
pref. (prefaţă)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
ed. (editat de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
red. (redactor)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
reed. (reeditarea)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
trad. (tradusă de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
vol. (volumul/tomul)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy