Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
гл. (глава)
Określona część pracy
kolumna
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
dysertacja
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy