Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
Ah. (Anhang)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
ugf. (ungefähr)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
K. (Kapitel)
Określona część pracy
kolumna
Spalte
Pionowa część tabeli
dysertacja
Diss. (Dissertation)
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
bearb. (bearbeitet von)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
z.B. (zum Beispiel)
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
bes. (besonders)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
usw. (und so weiter)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
Abb. (Abbildung)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
d.h. (das heißt)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
S. (Seite)
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
S. (Seiten)
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
Vorw. (Vorwort)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
hg. (herausgegeben von)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
geä. (geändert)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
Nachdr. (Nachdruck)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
übersetzt von
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
Jg. (Jahrgang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy