Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
bijl. (bijlage)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
ong. (ongeveer)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
bibl. (bibliografie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
hst. (hoofdstuk)
Określona część pracy
kolumna
kolom
Pionowa część tabeli
dysertacja
dissertatie
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
bew. (bewerkt door)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
bijv. (bijvoorbeeld)
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
bijz. (bijzonder)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
enz. (enzovoort)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
afb. (afbeelding)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
d.w.z (dat wil zeggen)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
incl. (inclusief)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
pp. (pagina´s)
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
voorwoord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
uitg. (uitgegeven door)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
herz. (herzien)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
herdr. (herdruk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
vertaald door
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
jg. (jaargang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy