Zwroty | koreański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
부록
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
대략
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
참고 문헌 목록
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
대략
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
제 (숫자 ex. 1) 장
Określona część pracy
kolumna
세로줄
Pionowa część tabeli
dysertacja
논문
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
편집
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
예,
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
특히,
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
등...
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
즉,
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
... 포함
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
주의
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
p.
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
pp.
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
서두
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
(홍길동) 지음
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
(홍길동) 개정
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
재판본
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
(홍길동) 번역
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
제 (몇) 판
Wskazuje konkretny tom lub część pracy