Zwroty | japoński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
別表
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
参考文献一覧
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
およそ
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
kolumna
Pionowa część tabeli
dysertacja
学位論文
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
編さん
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
特に
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
すなわち
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
含めて
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
注意
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
p.(ページ)
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
pp.(ページ 複数)
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
序論
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
(人物名)出版
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
(人物名)編
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
再版
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
(人物名)訳
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy