Zwroty | hindi - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
परिशिष्ट
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
लगभग
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
ग्रंथ सूची
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
लगभग
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
अध्याय
Określona część pracy
kolumna
स्तंभ
Pionowa część tabeli
dysertacja
व्याख्यान
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
संपादक
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
उदाहरण
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
विशेषतः
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
आदि.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
आकृ.
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
जो है कि...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
सहित
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
ख़ासकर
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
अगला
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
अगला पन्ना
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
प्रस्तावना
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
प्रकाशन
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
पुनरीक्षित
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
पुनर्मुद्रण
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
अनुवादक
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
विभाग
Wskazuje konkretny tom lub część pracy