Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
kolumna
στήλη
Pionowa część tabeli
dysertacja
διατριβή
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy