Zwroty | esperancki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
ap. (apendico)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
proks. (proksimume)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
bibliog. (bibliografio)
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
ĉi. (ĉirkaŭ)
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
ĉa. (ĉapitro)
Określona część pracy
kolumna
kol. (kolono)
Pionowa część tabeli
dysertacja
dis. (disertacio)
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
ed. (eldonita de)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
ekz. (ekzemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
prec. (precipe)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
ktp. (kaj tiel plu)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
fig. (figuro)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
t.e. (tio estas)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
ink. (inkluzive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (notu bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
p. (paĝo)
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
pj. (paĝoj)
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
pref. (prefaco)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
eld. (eldonita de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
rev. (reviziita de)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
rep. (represo)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
trad. (tradukita de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
vol. (volumo)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy