Zwroty | duński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
bilag
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
bibliografi
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
afsnit
Określona część pracy
kolumna
kolonne
Pionowa część tabeli
dysertacja
afhandling
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
redigeret af
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
især
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
osv. (og så videre)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
fig. (figur)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
dvs. (det vil sige)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
NB (notabene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
side
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
s. (sider)
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
indledning
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
udgivet af
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
revideret af
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
genoptryk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
oversat af
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy