Zwroty | czeski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
- (příloha)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
přibl. (přibližně)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
lit. (literatura)
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
cca (cirka)
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
kap. (kapitola)
Określona część pracy
kolumna
- (sloupec)
Pionowa część tabeli
dysertacja
dis. (disertace, disertační práce)
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
edit. (editována kým)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
např. (například)
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
zejm. (zejména)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
atd. (a tak dále)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
obr. (obrázek)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
vč. (včetně)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
Pozn. (poznámka)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
str. (strana)
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
str. (strany)
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
- (předmluva)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
publ. (publikováno kým)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
rev. (revidováno kým)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
dot. (dotisk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
přel. (přeloženo kým)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
obj. (objem)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy