Zwroty | arabski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
ملحق
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
تقريبا
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
الببليوغرافيا
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
حوالي
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
فصل
Określona część pracy
kolumna
عمود
Pionowa część tabeli
dysertacja
أطروحة
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
التحرير
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
مثلا
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
خاصّةً
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
إلخ. (إلى آخره)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
شكل
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
يعني
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
بما في ذلك
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
تنبيه
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
ًص. (صفحة)
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
صفحات
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
مقدمة
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
الناشر
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
راجعه
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
إعادة الطباعة
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
ترجمة
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
مجلد
Wskazuje konkretny tom lub część pracy