Zwroty | angielski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

aneks
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
approx. (approximately)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliografia
bibliog. (bibliography)
Wykaz wykorzystanych źródeł
circa
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
ch. (chapter)
Określona część pracy
kolumna
col. (column)
Pionowa część tabeli
dysertacja
diss. (dissertation)
Skończona praca na określony temat
pod red. (pod redakcją)
ed. (edited by)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
szczególnie
esp. (especially)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
fig. (figure)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
wliczając
incl. (including)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strona)
p. (page)
Każda indywidualna część pracy
str. (strony)
pp. (pages)
Kilka stron raportu
wstęp/przedmowa
pref. (preface)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
wyd. (wydawnictwo)
pub. (published by)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
korekta
rev. (revised by)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
przedruk
rpt. (reprint)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
tłum. (tłumaczenie)
trans. (translated by)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy