Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Ah. (Anhang)
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ugf. (ungefähr)
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
K. (Kapitel)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
Spalte
Colonna
Pionowa część tabeli
Diss. (Dissertation)
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
bearb. (bearbeitet von)
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
z.B. (zum Beispiel)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
bes. (besonders)
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Abb. (Abbildung)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
d.h. (das heißt)
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
S. (Seite)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
S. (Seiten)
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
Vorw. (Vorwort)
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
hg. (herausgegeben von)
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
geä. (geändert)
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Nachdr. (Nachdruck)
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
übersetzt von
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Jg. (Jahrgang)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy