Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Ah. (Anhang)
Phụ lục
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ugf. (ungefähr)
Xấp xỉ
Używane przy niewiadomej ilości
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Thư mục
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
vào khoảng
Używane przy określaniu ilości
K. (Kapitel)
Chương
Określona część pracy
Spalte
Cột
Pionowa część tabeli
Diss. (Dissertation)
Luận án
Skończona praca na określony temat
bearb. (bearbeitet von)
Biên tập (bởi)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
z.B. (zum Beispiel)
VD:
Używane przy podawaniu przykładu
bes. (besonders)
Đặc biệt (là)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
usw. (und so weiter)
v.v... (vân vân)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Abb. (Abbildung)
Biểu đồ
Diagram w części pracy
d.h. (das heißt)
Tức là/Nghĩa là
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
Bao gồm
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
S. (Seite)
tr. (trang)
Każda indywidualna część pracy
S. (Seiten)
tr. (trang)
Kilka stron raportu
Vorw. (Vorwort)
Lời tựa/Lời nói đầu
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
hg. (herausgegeben von)
Tác giả
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
geä. (geändert)
Hiệu chỉnh (bởi)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Nachdr. (Nachdruck)
Tái bản
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
übersetzt von
Người dịch
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Jg. (Jahrgang)
Tập/Phần
Wskazuje konkretny tom lub część pracy