Zwroty | turecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Ah. (Anhang)
ek
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ugf. (ungefähr)
tahmini/ yaklaşık
Używane przy niewiadomej ilości
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Bibliyografi/ Kaynakça
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Używane przy określaniu ilości
K. (Kapitel)
Bölüm/ ünite
Określona część pracy
Spalte
kol. (kolon)/ sütun
Pionowa część tabeli
Diss. (Dissertation)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Skończona praca na określony temat
bearb. (bearbeitet von)
tarafından düzeltildi
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
z.B. (zum Beispiel)
ör./örn. (örneğin)
Używane przy podawaniu przykładu
bes. (besonders)
özellikle
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
usw. (und so weiter)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Abb. (Abbildung)
fig. (figür)
Diagram w części pracy
d.h. (das heißt)
yani
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
kapsar/ dahil
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
S. (Seite)
s. (sayfa)
Każda indywidualna część pracy
S. (Seiten)
sayfalar
Kilka stron raportu
Vorw. (Vorwort)
önsöz/ giriş
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
hg. (herausgegeben von)
yay. (yayımlandı)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
geä. (geändert)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Nachdr. (Nachdruck)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
übersetzt von
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Jg. (Jahrgang)
böl. (bölüm)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy