Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Ah. (Anhang)
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ugf. (ungefähr)
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
K. (Kapitel)
บท
Określona część pracy
Spalte
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
Diss. (Dissertation)
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
bearb. (bearbeitet von)
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
z.B. (zum Beispiel)
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
bes. (besonders)
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
usw. (und so weiter)
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Abb. (Abbildung)
ตัวเลข
Diagram w części pracy
d.h. (das heißt)
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
S. (Seite)
หน้า
Każda indywidualna część pracy
S. (Seiten)
หน้า
Kilka stron raportu
Vorw. (Vorwort)
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
hg. (herausgegeben von)
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
geä. (geändert)
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Nachdr. (Nachdruck)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
übersetzt von
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Jg. (Jahrgang)
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy