Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Ah. (Anhang)
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ugf. (ungefähr)
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
K. (Kapitel)
kap. (kapitel)
Określona część pracy
Spalte
Kolumn
Pionowa część tabeli
Diss. (Dissertation)
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
bearb. (bearbeitet von)
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
z.B. (zum Beispiel)
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
bes. (besonders)
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Abb. (Abbildung)
figur
Diagram w części pracy
d.h. (das heißt)
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
S. (Seite)
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
S. (Seiten)
s. (sidor)
Kilka stron raportu
Vorw. (Vorwort)
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
hg. (herausgegeben von)
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
geä. (geändert)
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Nachdr. (Nachdruck)
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
übersetzt von
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Jg. (Jahrgang)
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy