Zwroty | rumuński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Ah. (Anhang)
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ugf. (ungefähr)
aprox. (aproximativ)
Używane przy niewiadomej ilości
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Bibliografie - nu se prescurtează
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
cca (circa)
Używane przy określaniu ilości
K. (Kapitel)
cap. (capitol)
Określona część pracy
Spalte
col. (coloană)
Pionowa część tabeli
Diss. (Dissertation)
Disertaţie - nu se abreviază
Skończona praca na określony temat
bearb. (bearbeitet von)
n.t. (nota traducătorului)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
z.B. (zum Beispiel)
ex. (exemplu)
Używane przy podawaniu przykładu
bes. (besonders)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Abb. (Abbildung)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
d.h. (das heißt)
adică
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
inclusiv - nu se abreviază
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
S. (Seite)
p./pg. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
S. (Seiten)
pp. (paginile)
Kilka stron raportu
Vorw. (Vorwort)
pref. (prefaţă)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
hg. (herausgegeben von)
ed. (editat de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
geä. (geändert)
red. (redactor)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Nachdr. (Nachdruck)
reed. (reeditarea)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
übersetzt von
trad. (tradusă de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Jg. (Jahrgang)
vol. (volumul/tomul)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy