Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Ah. (Anhang)
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ugf. (ungefähr)
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
K. (Kapitel)
гл. (глава)
Określona część pracy
Spalte
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
Diss. (Dissertation)
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
bearb. (bearbeitet von)
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
z.B. (zum Beispiel)
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
bes. (besonders)
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
usw. (und so weiter)
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Abb. (Abbildung)
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
d.h. (das heißt)
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
S. (Seite)
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
S. (Seiten)
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
Vorw. (Vorwort)
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
hg. (herausgegeben von)
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
geä. (geändert)
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Nachdr. (Nachdruck)
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
übersetzt von
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Jg. (Jahrgang)
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy