Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Ah. (Anhang)
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ugf. (ungefähr)
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
circa
Używane przy określaniu ilości
K. (Kapitel)
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
Spalte
kolumna
Pionowa część tabeli
Diss. (Dissertation)
dysertacja
Skończona praca na określony temat
bearb. (bearbeitet von)
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
z.B. (zum Beispiel)
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
bes. (besonders)
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
usw. (und so weiter)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Abb. (Abbildung)
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
d.h. (das heißt)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
S. (Seite)
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
S. (Seiten)
str. (strony)
Kilka stron raportu
Vorw. (Vorwort)
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
hg. (herausgegeben von)
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
geä. (geändert)
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Nachdr. (Nachdruck)
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
übersetzt von
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Jg. (Jahrgang)
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy