Zwroty | koreański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Ah. (Anhang)
부록
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ugf. (ungefähr)
대략
Używane przy niewiadomej ilości
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
참고 문헌 목록
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
대략
Używane przy określaniu ilości
K. (Kapitel)
제 (숫자 ex. 1) 장
Określona część pracy
Spalte
세로줄
Pionowa część tabeli
Diss. (Dissertation)
논문
Skończona praca na określony temat
bearb. (bearbeitet von)
편집
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
z.B. (zum Beispiel)
예,
Używane przy podawaniu przykładu
bes. (besonders)
특히,
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
usw. (und so weiter)
등...
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Abb. (Abbildung)
Diagram w części pracy
d.h. (das heißt)
즉,
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
... 포함
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
주의
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
S. (Seite)
p.
Każda indywidualna część pracy
S. (Seiten)
pp.
Kilka stron raportu
Vorw. (Vorwort)
서두
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
hg. (herausgegeben von)
(홍길동) 지음
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
geä. (geändert)
(홍길동) 개정
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Nachdr. (Nachdruck)
재판본
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
übersetzt von
(홍길동) 번역
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Jg. (Jahrgang)
제 (몇) 판
Wskazuje konkretny tom lub część pracy