Zwroty | japoński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Ah. (Anhang)
別表
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ugf. (ungefähr)
Używane przy niewiadomej ilości
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
参考文献一覧
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
およそ
Używane przy określaniu ilości
K. (Kapitel)
Określona część pracy
Spalte
Pionowa część tabeli
Diss. (Dissertation)
学位論文
Skończona praca na określony temat
bearb. (bearbeitet von)
編さん
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
z.B. (zum Beispiel)
Używane przy podawaniu przykładu
bes. (besonders)
特に
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
usw. (und so weiter)
etc.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Abb. (Abbildung)
Diagram w części pracy
d.h. (das heißt)
すなわち
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
含めて
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
注意
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
S. (Seite)
p.(ページ)
Każda indywidualna część pracy
S. (Seiten)
pp.(ページ 複数)
Kilka stron raportu
Vorw. (Vorwort)
序論
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
hg. (herausgegeben von)
(人物名)出版
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
geä. (geändert)
(人物名)編
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Nachdr. (Nachdruck)
再版
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
übersetzt von
(人物名)訳
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Jg. (Jahrgang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy