Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Ah. (Anhang)
ap. (apéndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ugf. (ungefähr)
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibl. (bibliografía)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
circ. (circa)
Używane przy określaniu ilości
K. (Kapitel)
cap. (capítulo)
Określona część pracy
Spalte
col. (columna)
Pionowa część tabeli
Diss. (Dissertation)
disertación
Skończona praca na określony temat
bearb. (bearbeitet von)
editado por
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
z.B. (zum Beispiel)
p. ej. (por ejemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
bes. (besonders)
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
usw. (und so weiter)
etc. (etcétera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Abb. (Abbildung)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
d.h. (das heißt)
es decir,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
incl.
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
S. (Seite)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
S. (Seiten)
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
Vorw. (Vorwort)
Prefacio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
hg. (herausgegeben von)
publicado por
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
geä. (geändert)
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Nachdr. (Nachdruck)
reedición / nueva edición / reimpresión
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
übersetzt von
traducido por
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Jg. (Jahrgang)
t.
Wskazuje konkretny tom lub część pracy