Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Ah. (Anhang)
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ugf. (ungefähr)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
K. (Kapitel)
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
Spalte
στήλη
Pionowa część tabeli
Diss. (Dissertation)
διατριβή
Skończona praca na określony temat
bearb. (bearbeitet von)
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
z.B. (zum Beispiel)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
bes. (besonders)
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
usw. (und so weiter)
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Abb. (Abbildung)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
d.h. (das heißt)
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
S. (Seite)
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
S. (Seiten)
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
Vorw. (Vorwort)
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
hg. (herausgegeben von)
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
geä. (geändert)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Nachdr. (Nachdruck)
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
übersetzt von
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Jg. (Jahrgang)
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy