Zwroty | czeski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Ah. (Anhang)
- (příloha)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ugf. (ungefähr)
přibl. (přibližně)
Używane przy niewiadomej ilości
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
lit. (literatura)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
cca (cirka)
Używane przy określaniu ilości
K. (Kapitel)
kap. (kapitola)
Określona część pracy
Spalte
- (sloupec)
Pionowa część tabeli
Diss. (Dissertation)
dis. (disertace, disertační práce)
Skończona praca na określony temat
bearb. (bearbeitet von)
edit. (editována kým)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
z.B. (zum Beispiel)
např. (například)
Używane przy podawaniu przykładu
bes. (besonders)
zejm. (zejména)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
usw. (und so weiter)
atd. (a tak dále)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Abb. (Abbildung)
obr. (obrázek)
Diagram w części pracy
d.h. (das heißt)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
vč. (včetně)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
S. (Seite)
str. (strana)
Każda indywidualna część pracy
S. (Seiten)
str. (strany)
Kilka stron raportu
Vorw. (Vorwort)
- (předmluva)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
hg. (herausgegeben von)
publ. (publikováno kým)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
geä. (geändert)
rev. (revidováno kým)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Nachdr. (Nachdruck)
dot. (dotisk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
übersetzt von
přel. (přeloženo kým)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Jg. (Jahrgang)
obj. (objem)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy