Zwroty | arabski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Ah. (Anhang)
ملحق
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ugf. (ungefähr)
تقريبا
Używane przy niewiadomej ilości
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
الببليوغرافيا
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
حوالي
Używane przy określaniu ilości
K. (Kapitel)
فصل
Określona część pracy
Spalte
عمود
Pionowa część tabeli
Diss. (Dissertation)
أطروحة
Skończona praca na określony temat
bearb. (bearbeitet von)
التحرير
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
z.B. (zum Beispiel)
مثلا
Używane przy podawaniu przykładu
bes. (besonders)
خاصّةً
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
usw. (und so weiter)
إلخ. (إلى آخره)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Abb. (Abbildung)
شكل
Diagram w części pracy
d.h. (das heißt)
يعني
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
بما في ذلك
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
تنبيه
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
S. (Seite)
ًص. (صفحة)
Każda indywidualna część pracy
S. (Seiten)
صفحات
Kilka stron raportu
Vorw. (Vorwort)
مقدمة
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
hg. (herausgegeben von)
الناشر
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
geä. (geändert)
راجعه
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
Nachdr. (Nachdruck)
إعادة الطباعة
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
übersetzt von
ترجمة
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Jg. (Jahrgang)
مجلد
Wskazuje konkretny tom lub część pracy