Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
kolom
Colonna
Pionowa część tabeli
dissertatie
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
voorwoord
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy