Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
Phụ lục
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
Xấp xỉ
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
Thư mục
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
vào khoảng
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
Chương
Określona część pracy
kolom
Cột
Pionowa część tabeli
dissertatie
Luận án
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
Biên tập (bởi)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
VD:
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
Đặc biệt (là)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
v.v... (vân vân)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
Biểu đồ
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
Tức là/Nghĩa là
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
Bao gồm
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
tr. (trang)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
tr. (trang)
Kilka stron raportu
voorwoord
Lời tựa/Lời nói đầu
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
Tác giả
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
Hiệu chỉnh (bởi)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
Tái bản
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
Người dịch
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
Tập/Phần
Wskazuje konkretny tom lub część pracy