Zwroty | turecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
ek
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
tahmini/ yaklaşık
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
Bibliyografi/ Kaynakça
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
Bölüm/ ünite
Określona część pracy
kolom
kol. (kolon)/ sütun
Pionowa część tabeli
dissertatie
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
tarafından düzeltildi
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
ör./örn. (örneğin)
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
özellikle
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
fig. (figür)
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
yani
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
kapsar/ dahil
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
s. (sayfa)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
sayfalar
Kilka stron raportu
voorwoord
önsöz/ giriş
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
yay. (yayımlandı)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
böl. (bölüm)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy