Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
บท
Określona część pracy
kolom
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
dissertatie
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
ตัวเลข
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
หน้า
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
หน้า
Kilka stron raportu
voorwoord
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy