Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
kap. (kapitel)
Określona część pracy
kolom
Kolumn
Pionowa część tabeli
dissertatie
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
figur
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
s. (sidor)
Kilka stron raportu
voorwoord
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy