Zwroty | rumuński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximativ)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
Bibliografie - nu se prescurtează
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
cca (circa)
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
cap. (capitol)
Określona część pracy
kolom
col. (coloană)
Pionowa część tabeli
dissertatie
Disertaţie - nu se abreviază
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
n.t. (nota traducătorului)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
ex. (exemplu)
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
adică
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
inclusiv - nu se abreviază
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
p./pg. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
pp. (paginile)
Kilka stron raportu
voorwoord
pref. (prefaţă)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
ed. (editat de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
red. (redactor)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
reed. (reeditarea)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
trad. (tradusă de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
vol. (volumul/tomul)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy