Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
гл. (глава)
Określona część pracy
kolom
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
dissertatie
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
voorwoord
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy