Zwroty | portugalski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
bibliogr. (bibliografia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
cerca
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
cap. (capítulo)
Określona część pracy
kolom
col. (coluna)
Pionowa część tabeli
dissertatie
dissertação
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
ed. (edição)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
p.ex. (por exemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
incluindo
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
voorwoord
prefácio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
E. (editor)
EE. (editores)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
reimpresso
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
Trad. (tradução)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy