Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
circa
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
kolom
kolumna
Pionowa część tabeli
dissertatie
dysertacja
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
str. (strony)
Kilka stron raportu
voorwoord
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy