Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
Ah. (Anhang)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
ugf. (ungefähr)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
K. (Kapitel)
Określona część pracy
kolom
Spalte
Pionowa część tabeli
dissertatie
Diss. (Dissertation)
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
bearb. (bearbeitet von)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
z.B. (zum Beispiel)
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
bes. (besonders)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
usw. (und so weiter)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
Abb. (Abbildung)
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
d.h. (das heißt)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
S. (Seite)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
S. (Seiten)
Kilka stron raportu
voorwoord
Vorw. (Vorwort)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
hg. (herausgegeben von)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
geä. (geändert)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
Nachdr. (Nachdruck)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
übersetzt von
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
Jg. (Jahrgang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy